Otsi

neljapäev, 4. september 2008

MTÜ Hea Algus

Mittetulundusühing Hea Algus tegutseb Eestis alates 1994. aastast.Ühingu tegevus käivitati Avatud Eesti Fondi algatusel ning on suunatud lastele sünnist kuni põhikoolini, rõhutades lapsekeskse kasvatuse põhiväärtusi.Peamisteks tegevusaladeks on
  • õpetajate täiendkoolitus,
  • uute haridusalgatuste ellukutsumine,
  • lastele ja lapsevanemaile mõeldud ürituste korraldamine,
  • trükiste väljaandmine.

1997. aastast tegutseb pereprogramm;

2000. aastal asutati ühingu juurde koolituskeskus, mis pakub täiendkoolitust lasteaia- ja algklassiõpetajatele (koolitusluba nr. 4497HTM).

MTÜ Hea Algus kuulub rahvusvahelisse ühendusse ISSA-International Step by Step Association, millesse kuuluvate liikmete tegevuse eesmärk on demokraatia põhimõtete edendamine lasteaia- ja kooliprogrammide arendamise abil. ISSA võrgustikuliikmena omame me kõiki õigusi nimetatud materjalide kasutamisek Eestis ja osaleme erinevates rahvusvahelistes töörühmades.

Oma tegevusega

  • aitame luua võrdseid hariduslikke võimalusi kõigile Eesti lastele;
  • toetume oma tegevuses õpetajate , lapsevanemate ja kogukonna vahelisele koostööle,
  • paneme aluse laste igakülgse arengu, iseseisva mõtlemise ja vastutustundliku tegutsemise kujunemisele.

Kommentaare ei ole: