Otsi

pühapäev, 11. aprill 2010

Mängides õpime, õppides mängime

Tallinna Asunduse lasteaia Mesimummu rühma 6 – 7 aastate tüdrukute ja poiste
nimel õpetaja Inta Lauri kirjutis:

Õhus on kevadet, aga lumemöldrid oma lumeveskites on talveaega takerdunud.
Või on hoopis usin vaenelaps pilvepiiril lumeeide patju kloppimas? Ilus mõelda – see talv on ju tõesti nagu muinasjutt, lapsed ei väsi lumes trallitamast.
Lustitakse lasteaia õueala lumevallidel, süvendatakse käike ja koopaid, rajatakse kindlusi.
Lapsed saavad läbi mängude aimu lume ja jää omadustest, ilust - võlust, vahel ka valust.
Et meie lasteaed asub Kadrioru pargi vahetus läheduses, siis oli küllaga päevi, mil saime jalutuskäikudel nautida härmapitsiehtes looduse lummavat vaatepilti.
Tähtis on lapse emotsionaalne kontakt loodusega - vahetu tajumine ja selle kirjeldamine.
Kõiki tegevusi saadab vaatlus, sellega kaasneb alati vestlus või arutelu.
Kõigi meelte kasutamiseks annab ju parima võimaluse õues õppimiseks ka talvel.
Meie lasteaia lapsed on juba aastaid käinud lähedalasuval kelgumäel Lasnamäe tänava nõlval.
Sellel talvel üllatas meid armsaks saanud mäel tõeliselt pikk ja korralikult hooldatud liurada. Esimesel korral jätsimegi kelgud mäenõlvale ja jäärajalt liuglesid lapsed alla nii, nagu seda aastakümneid tagasi on tehtud.

Võimalike ohtude ennetamiseks oli hommikuringide läbiv jututeema “ Ma märkan ohtu! “
Ohtude analüüsimisel ja lahenduste pakkumisel olid ühtviisi agarad nii poisid kui tüdrukud. Tõsimeeli olid lapsed selle poolt, et mäe peal lustides võiks olla ka reeglid - nii nagu rühmatoas ja õuealal.
Iga laps rühmas kirjutas tähtsalt oma nime teksti alla, kus seisis lubadus olla liumäel hooliv ja kaaslaste vastu tähelepanelik. Suur lubadustega kinnitatud dokument on nüüd garderoobi seinal tutvumiseks, teadmiseks, meeldetuletuseks ja täitmiseks.
Jäärajal liueldes oleme selgeks saanud palju koolilapsele nii vajalikke tarkusi: laps mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi ning ühtlasi õpib märgatust ja kogetust järeldusi tegema. Väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda ohutult.
Päev-päevalt lisandub põimitud teadmiste hulk matemaatika vallas: loendamine, rühmitamine, järgarvud; kella tundmisel aeg, mis kulub mäele jõudmiseks ja liuraja läbimiseks.
Õpime mängides- lapsed omandavad teadmisi märkamatult ja mängleva kergusega.

Selle jääraja on lastele lustimiseks rajanud - kastnud ja pidevalt lumest puhastanud lähedalasuva maja elanik Olev Lello.
Meie laste poolt hoolsale mäemeistrile suur tänu!

Kommentaare ei ole: