Otsi

neljapäev, 17. juuni 2010

Hea Alguse suveseminar Tartus 10.-11. juunil - meenutusedMoto: Hea Algus – heade mõtete alus!

Häid mõtteid suveseminari raames Tartus jagus kaheks päevaks. Suveseminari korraldajate eesmärgiks oli, et õpetajad:
• jagavad omavahel mõtteid ja ideid, mida saaks rakendada igapäevases töös lastega;
• laiendadavad oma silmaringi ja õpivad uusi asju;
• veedavad aega heas seltskonnas.
Tagasivaatena kahele möödunud päevale võib öelda, et õpetajad kogusid tõesti häid mõtteid, mida oma igapäevatöös kasutada. Olgu see siis fotojaht, mis suveseminari raames korraldati Toomemäel ja Tartu kesklinnas, mida väga edukalt annab korraldada nii lastele kui ka kolleegidele oma kodukohas. Või praktiliste tegevuste käigus saadud mõtted ja ideed erinevatest tegevustest Hea Alguse lasteaedades – Helikast, Lottest ja Pääsupesast. Või siis hoopiski Laulupeomuuseumi pargis Ain Mäeotsa juhendamisel oma häält tundma õppides ja katsetades.
Kindlasti avardasid silmaringi suveseminari teise päeva valiktegevused - AHAA keskuse ja Vanemuise teatri telgitaguste külastamine. Omaette ootamatu mõnegi inimese jaoks oli ekskursioon Tartu vanglasse tutvumaks kinnipeetavate võimalustega haridust omandada ning saada vastused küsimustele, kuidas on korraldatud vangide tööhõive ning elutingimused.

Kaks sisutihedat päeva Tartus jätsid osalejatele võimaluse ka palju omavahel suhelda, mis on kindlasti õpetajate jaoks oluline võimalus kogemuste vahetamiseks.
Loomulikult ei puudunud suveseminarilt ka meelelahutuslik osa – Tartu kaunis Laulupeomuuseumi pargis toimus õdus õhtu Aivar Juuse eestvedamisel vesteldes, lauldes, tantsides ning ühismänge mängides. See, et õhtujuhil oli väga lihtne ligi 100 inimest tegevustesse kaasa haarata, viitab sellele, et Hea Alguse õpetaja ongi kesmiselt aktiivsem, julgem ning loovam.

Hea Alguse suveseminarile pani viisaka punkti Haridus- ja Teadusministri Tõnis Lukase tervitus Tartu Oskar Lutsu nimelises Linnaraamatkogus. Tõnis Lukas ise on olnud Hea Alguse lasteaia lapsevanem ning nagu ta ise ütles, siis see on tema meelest ainuõige lähenemine, kuna teist kogemust tal ei olegi.
Lõpetuseks püüan meenutada kohtumisest Peeter Volkonskiga tema lõpusõnu väärtuste teemal: lapsele tuleb õpetada maast madalast, et head tuleb teha mitte sellepärast, et see on sulle kasulik, vaid sellepärast, et see on hea ja et halba ei tohi teha mitte sellepärast, et siis võid karistada saada, vaid sellepärast, et see on halb.


Meenutas Aget Astmäe ;Tartu Pääsupesa LA

Neljapäeval 10. juunil
Hea Alguse suveseminari osalejate kogunemine toimus Hea Alguse Koolituskeskuses. Esimesel korrusel toimus registreerimine ja esmane info jagamine, teisel korrusel sai keha kinnitada ja juttu vesta. Seejärel koguneti õue avarale muruplatsile.
Avasõnad ütles Piret Hea Alguse nimel. Taimi ja Liivi tervituse, kes osalesid samal ajal Zagrebis rahvusvahelisel õpetajatöö standardi nõupidamisel, luges ette Tartu Pääsupesa juhataja Jana. Lotte juhataja Viive ja Midrimaa juhataja Mall ühinesid tervitussõnadega. 2009 aastal Põlvas toimunud suveseminaril Hea Alguse lipu vastu võtnud Tartu Helika juhataja Marika heiskas lipu ja kuulutas ürituse avatuks. Seejärel suunduti Midrimaa lasteaia õpetajate eestvedamisel fotojahile Toomemäele ja Tartu kesklinna.
Midrimaa lasteaed hoolitses lõunasöögi eest. Huvitav oli valiktegevustesse jagunemine eri värvi infolehtede alusel.
Helika valiktegevuseks oli mängude tutvustamine, valmistamine ja mängimine. Juhendaja Merike Lillol ilmub varsti trükist ka vastav raamat Hea Alguse rühma tegemistest ja mängudest.„Täna tuleb tore päev”. (vaata fotosid ka!)

Õhtul andis näitleja Ain Mäeots laulupeomuuseumi pargis näpunäiteid hääle kasutamise ja hoidmise kohta. Õpetajad said teha erinevaid hääleharjutusi: sosinat, mõminat, valju häält, jne.
Samas õpiti õhtujuhi Aivar Juuse eestvedamisel laule ja seltskonnatantse, kuidas korraldada viktoriini erinevatel teemadel, rivistuda erinevate tunnuste järgi, lugeda salmi vastavate hääleharjutustega jne..

Reedel 11. juunil
Ahhaas keskuses külastasime näitust “Omadega metsa!
Saime teada, milliseks muutuksid metsad nende säästval majandamisel. Oluline on metsade tasakaal. Iga liik vajab kindlaid tingimusi ja seetõttu on oluline, et looduslikule arenemisele jäetud metsaalasid oleks piisavalt. Metsandus on mõjukas majandusharu, mis tagab riigile maksutulu ja inimesetele töökohad. Selle kohaselt on oluline arvestada metsa muid väärtusi ja järjepidavust – et mets ei saaks kunagi otsa ja tema seisund ei halveneks.

Ahhaa keskusest suundusime edasi Tartu Linnaraamatukogusse, kuhu tulid ka Lotte ja Pääsupesa poolt pakutud tegevustes osalenud inimesed. Siin ootas meid üllatus. Tervitama oli tulnud kauane Hea Alguse lapsevanem haridusminister Tõnis Lukas, kes jagas tunnustust Hea Alguse lasteaedadele ja õpetajatele. Ta tundis heameelt, et uues koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas on pööratud rõhku mängule. Lapsevanemana tunneb ta jagatud vastutust lapsevanema ja lasteaia vahel. Ei saa oodata last lasteaeda pannes, et vanem saab lapse kooli minnes nn “valmisproduktina” ise midagi tegemata.
Raamatukogus toimus kohtumine näitleja, laulja, luuletaja ja tõlkija Peeter Volkonskiga, kes rääkis lühidalt raamatute “Tahan olla kiiduväärt” ja “Aabets” valmimisest, oma lasteaias käimisest, pooleliolevatest töödest ja laste kasvatamisest üldiselt.
Kohvipausil said inimesed üksteisega suhelda, muljeid vahetada ning “Fotojahi” pilte vaadata. Samuti uudistada laste omavalmistatud raamatute näitust e raamatukogu lasteosakonnas.

Lõpusõnad jällegi Piretilt ja Marikalt ning Hea Alguse lipu edasiandmine järgmise suveseminari korraldajale Lääne- Virumaale, keda esindas Rakvere Kungla lasteaia õpetaja Airi. Kõik osalejad said ka osalemise kohta vastavad Hea Alguse tõendi ja korraldajad tänukirjad.

Ülevaate andis Tiina Kivisalu ; Helika lasteaiast

Hea Alguse suvepäevade tegevused 10.06.2010
Tartu Lotte lasteaias:
• piltorienteerumine lasteaia õuealal;
• jutuvestmisõhtu MUISTNE LUGU Lotte varakambris;
• rituaalid- jalanõude ära võtmine, teretamine, alguslaulu "Muinasjutumaa" laulmine, küünla süütamine (küünal- valguse ja jõuallikas);
• rännak lugude maailma - kohtumine mineviku ehk eilse päevaga, oleviku ehk tänase päevaga ja tuleviku ehk homse päevaga, loo "Uhti, uhti uhkesti" eilse päeva eelkäija ning loo "Uba, süsi ja õlekõrs" kuulamine;
• erinevate meelte arendamine- eilse ja tänase päeva lõhna nuusutamine (pastla nuusutamine kinnisilmi ja ära arvamine, millisesse aega see lõhn kuulub), erinevate materjalide kompimine ja tunnetamine;
• laulu "Uhti, uhti uhkesti" kuulamine Noorkuu esituses ( kõige uuem variant);
• silla ületamine, tasakaalu ja julguse arendamine (sillaks oli maalriteip vaibal);
• liisusalmide abil meeskondade loomine;
• lõpulaulu "Veere, veere päevakene" laulmine;
• küünla kustutamine küünlakübaraga;
• ülesande- raamatu kaane või plakati kujundamine teemal "Uhti, uhti uhkesti", vahenditeks looduslikud ja erinevad pabermaterjalid;
• tööde esitlemine ja meeskondade tutvustamine;
• ühine kohvilaud;
• lasteaiaga tutvumine;
üheskoos Laulupeomuuseumisse minemine.

Raporteeris Anne Oona ; Tartu Lotte lasteaed

Kommentaare ei ole: