Otsi

neljapäev, 9. september 2010

Õpetajate kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine

29.-30. juunil osales Liivi Türbsal ESF programmi `Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2013` raames Haapsalus pedagoogide kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamise ja rakendamise töögrupis, mis valmistas ette materjale õpetaja kutseaasta läbinud noorte õpetajate hindamiseks. Käesoleval aastal toimub õpetaja kutse andmine ESF-i programmi toel.
18.-19. augustil osalesid MTÜ Hea algus esindajad Liivi Türbsal, Jana Pillmann ja Elma Piirimägi kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmete koolitusel Pärnus. Rõõmustav on see, et alates sellest aastast kuulub Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskuse juures tegutseva hindamiskomisjoni koosseisu ka MTÜ Hea Algus esindaja.

Kommentaare ei ole: