Otsi

neljapäev, 9. september 2010

PGS-i sihiseade ja väärtused

26. augustil korraldas Tartu Ülikooli Eetikakeskus õppekava üldosa teemalise arutelude sarja avaürituse `Põhikooli ja gümnaasiumi sihiseade ja väärtused`. Arutelu peaesinejateks olid prof Margit Sutrop ja prof Marju Lauristin, kes kommenteerisid põhikooli ja gümnaasiumi erinevat sihiseadet. Ühiselt arutleti, missuguseks peaks muutuma eesti kool, et võimaldada noortel elada õnnelikku elu, täita oma rolle tööelus, avalikus elus ja pereelus ning mida tuleks teha, et uues PGS-s sõnastatud sihiseade saaks tegelikus koolielus teostuda.
Tutvustati uut mängulist töövahendit, mis võimaldab koolides väärtusalaseid diskussioone korraldada ja väärtuste teemat praktilises kontekstis käsitleda.
Hea Algus peab väärtuskasvatust koolis ja lasteaias väga oluliseks. Rõõmustav oli, et TÜ Eetikakeskus väärtustab Hea Alguse kogemust ja kutsus Liivi Türbsal´i arutelule Hea Alguse kogemusi vahendama .

Kommentaare ei ole: