Otsi

teisipäev, 15. mai 2012

» Lühisõnumeid Hea Alguse töömailt: suvepäevad tulekul /Annela Ojaste ja Liivi Türbsal, MTÜ Hea Algus

10. aprillil kohtusid Tallinnas Linnupesa lasteaias Tallinna Hea Alguse lasteaedade juhid ja õpetajad, et arutleda suvepäevade teema ja sisu üle. Suvepäevade korraldusmeeskonnas on Tallinna Pallipõnni, Linnupesa ja Naba lasetaedade töötatajad. Suvepäevad tõotavad tulla harivad ning lõbusad. Tallinna Linnupesa lasteaia õppealajuhataja Merle Toompark pakkus välja meediateemalised töötoad. Tallinna Pallipõnni lasteaia direktor Maire Kaljuveer ja õppealajuhtaja Riina Laev koos õpetajatega valmistavad ette etnotelgi, filmitoa, käsitöötoa ja looduskunstitoa. Eralasteaia Naba direktor Ilona Sillak ja õpetaja Karina Tammeri kutsuvad kõiki osalejaid Pirita loodusrajale ning Naba lasteaia õueala männimetsatukka piknikule. Suvepäevad toimuvad 7.-8. juunil Tallinnas ja huvilistele jagatakse täpsemat infot Hea Alguse koolituskeskuse telefonidelt ning blogist http://heaalgusekoolituskeskus.blogspot.com

*****

23.-25. aprillini osales MTÜ Hea Algus liige Raivo Kruse Hea Alguse rahvusvahelise ühenduse ISSA (International Step by Step Association) koolitusel „Vaatluse ja dokumenteerimise praktiliste oskuste ning kvaliteedi parandamine" Hollandis. Osalejaid oli kokku 25-st ISSA liikmesriigist.
Arvutiprogrammi Power Director 10 abil õpiti selgeks videotöötluse algteadmised, koostati praktilise tööna ISSA õpetajatöö standarditele vastavaid videoklippe ning kuulati vaatluse ja laste ning lasteasutuse töötajate arengu praktilise dokumenteerimise alaseid ettekandeid koostööpartneritelt-koolitajatelt Itaaliast ning Belgiast. ISSA plaanide kohaselt asutakse looma rahvusvahelist videokogu õpetajatöö parimatest näidetest.

*****
Hea Alguse koolituskeskuse koolitaja Annela Ojaste osales 23.-27. aprillini Hispaanias Bilbaos õppelähetusel "Leading innovation. In-service training priorities: quality, multiliguism and ICT”. Seminaridel ja haridusasutuste külastustel tutvustati Baskimaa haridus- ja täienduskoolitussüsteemi. 16 Euroopa maa esindajad jagasid oma kogemusi täienduskoolituse probleemkohtadest ning edulugudest omal maal. Eesti esindajal oli võimalus tutvustada Eesti Tiigrihüppe programmi kui edukat IKT-vahendite integreerimist õpetamisse ja õppimisse. Üllatusena kohtas meie esindaja külastatud algkoolides ja lasteaeades Hea Alguse metoodikale väga sarnast programmi Amariberry. Õpetamine on lapsekeskne, õpetaja põhiroll on olla lapsele toetav kaaslane ja suunaja, tegevused toimuvad väikestes gruppides ning oluline roll on lastevanemate ja kogukonna kaasamisel. Eesti algkoolides ja lasteaedades kasutatava Hea Alguse metoodika vastu tunti suurt huvi.

Kommentaare ei ole: