Otsi

Liikmetele

Meeldetuletuseks: Hea Alguse liikmemaksu  6.93 € ( 100 kr) palume kanda oma liikmelisuse kinnitamiseks MTÜ Hea Algus arveldusarvele nr 221010751173 (Swedbank).


See on oluline ühingu edaspidise tegevuse kavandamisel ja ürituste planeerimisel.

Hea Alguse liikmete list:
haliikmele@lists.eenet.ee