Otsi

Raamatud

LASTERAAMATUD
Raamatute tutvustus
Raamatuid on võimalik osta nii arve kui sularahaga.
Praegu raamatud soodushinnaga:
"Pimedus" - 2€
"Lähme tööle" - 2€
"Murbi ja Paliina" - 3€


ÕPPEKIRJANDUS
"Iga keel on väärtus" - 5€
"Erivajadustega laste kaasamine" - 12€


TÄNA TULEB TORE PÄEV
Arendavaid tegevusi ja mänge lastega
Merike Lillo, Õie Mikk

Tartu lasteaiaõpetajate Merikese ja Õie töökogemuslik raamat võiks olla heaks abimeheks eelkõige lasteaednikele ja nende koolitajatele, aga ka lastevanematele. Autorid töötavad Hea Alguse lasteaias, töö käib riikliku õppekava järgi lapsekeskset Hea Alguse metoodikat arvestades. Antakse ülevaade Hea Alguse põhimõtetest. Raamatust on abi lasteaiatöö planeerimisel,pakutakse välja võimalikke teemalahendusi, st.mida annab ühe või teise teemaga teha, et lastel huvitav oleks. Lisatud on omaloomingulisi luuletusi, muinasjutte, mõistatusi ja töölehti. Kasutatud on rühma laste ütlemisi, nn «lapsesuud». Eraldi osana on õpetaja tehtud või koos lastega valmistatud mängud, mida saab mängimiseks välja lõigata.